Enova har bevilget 87,3 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet FLEX, som skal bidra til å implementere innovative energiløsninger i den nye fibermassefabrikken i Hønefoss.
FLEX-prosjektet skal gjenbruke eksisterende infrastruktur på industriområdet «Treklyngen» utenfor Hønefoss. Egil Granum Viken Skog. Foto: Viken Skog
Sist oppdatert: 05-07-2024 Pressemelding 

87 millioner til FLEX – En fabrikk for fremtiden

Enova har bevilget 87,3 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet FLEX, som skal bidra til å implementere innovative energiløsninger i den nye fibermassefabrikken i Hønefoss.

Fabrikken som er under planlegging, vil kunne produsere 300 000 tonn fibermasse (BCTMP - bleket kjemitermomekanisk masse) per år.

Enova har bevilget 87,3 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet FLEX, som skal bidra til å implementere innovative energiløsninger i den nye fibermassefabrikken i Hønefoss.
Ole Even Hollås, leder for vare- og energiproduksjon i Enova. Foto: ENOVA

Etableringen, er en milliardinvestering i ny norsk fastlandsindustri, og vil bli en av de største i norsk treforedlings historie.

- Vi har utviklet en prosessløsning med svært effektive og innovative energiløsninger, med stor fleksibilitet i bruk av elektrisk og termisk energi, som gjør det mulig å endre elektrisk effektforbruk raskt og flytte det i tid, sier daglig leder i Billerud Viken AS Kjell-Arve Kure.

- Driften av fabrikken vil dermed være svært godt tilpasset fremtidens energisystem, der fleksibilitet er like viktig som effektivitet, sier han.

Stor overføringsverdi

Prosjektet mottar støtte på 87,3 millioner kroner gjennom Enovas støtteprogram «Fleksibilitet i energisystemet».

Omstilling av den norske industrien vil kreve mer kraft, og det er derfor behov for løsninger som legger til rette for økt fleksibilitet i det eksisterende strømnettet, samtidig som varme gjenvinnes.

På denne måten kan flere benytte strømnettet samtidig, uten at nettet overbelastes, også i tiden fremover.

Dette prosjektet vil bidra til å ta i bruk en fremtidsrettet prosess, med fleksibilitet i energibruk, forteller Ole Even Hollås, leder for vare- og energiproduksjon i Enova.

- Det er en fabrikk for fremtiden. Vi håper flere vil lære av dette prosjektet og ta det i bruk i sine planer, sier Hollås.

- Dette er en aktør som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi i industriell storskala.

- Enova vurderer FLEX-konseptet som svært relevant og med stor overføringsverdi, også innenfor eksisterende industri, både i Norge og i utlandet, sier han.

- Det blir spennende å følge utviklingen av prosjektet fremover i tid, og ikke minst spennende å høste erfaringer når den tid kommer.

Enova har bevilget 87,3 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet FLEX, som skal bidra til å implementere innovative energiløsninger i den nye fibermassefabrikken i Hønefoss.
Kjell-Arve Kure, daglig leder i Billerud Viken AS. Foto: Billerud Viken.

Bærekraftig produksjon

Den eksisterende infrastruktur og prosessanlegget i Treklyngen industripark i Hønefoss skal gjenbrukes gjennom prosjektet.

Treklyngen er et industriområde med god infrastruktur midt i et område med rike skogressurser som gir korte transportavstander, og gjør en slik investering mulig.

Råstoffet vil bestå av gran i form av rundvirke og industriflis fra sagbruk og bjørk rundvirke.

Fibermassen skal fortrinnsvis brukes til produksjon av bærekraftige embalasjeprodukter.

Det vil bli investert i beste tilgjengelig teknologi for å produsere fibre som gir ønskede produktegenskaper og høyere materialeffektivitet.

- Virksomheten vil gjennom innovative løsninger ha svært konkurransedyktig energiforbruk, og energien vil komme fra kun fornybare kilder i form av elektrisk strøm og biomasse, sier Kjell-Arve Kure.