Construction City Cluster (CCC) lanserte i dag rapporten: Klimagassvurderinger for boligråbygg, som har testet fire ulikebæresystemer, dekketyper og beregner klimagassutslippene ved hver av konstruksjonstypene. Foto/Ill: Heidelberg Materials Prefab Norge - CCC
Sist oppdatert: 27-05-2024 Pressemelding 

Ny rapport gjør det enklere å velge riktig materialer

Rapporten «Klimagassvurderinger for boligråbygg», fra CCC, viser stort potensial for optimalisering av materialbruk

- Materialvalg er en av de største utslippskildene i et hvert byggeprosjekt. Vår nye rapport viser et stort potensial for optimalisert materialbruk, konstaterer prosjektleder klima og miljø i næringsklyngen Construction City Cluster (CCC), Niklas Pedersen.

Næringsklyngen for bygg, anlegg og eiendom tilrettelegger for innovasjonssamarbeid mellom bedrifter, det offentlige og akademia, for å løse bransjens problemer.

Medlemsvirksomhetene OBOS, Veidekke, Norconsult, Betonmast AS, Moelven og Heidelberg Materials Prefab Norge AS har gått sammen for å utforske forskjellige materialers innvirkning på klimaet, gjennom referansebygget Oppsal senter.

- Gjennom samarbeidet har vi utforsket hvordan ulike materialer oppfører seg under forskjellige forhold og deres innvirkning på klimaet, utdyper Stian Svae, prosjektsjef i OBOS.

Gjennom grundige analyser og beregninger har medlemmene satt klimagassutslippene til en rekke kombinasjoner av plasstøpt betong med plattendekker, hulldekker, massivtre, Lavkarbon betong A og Lavkarbon Ekstrem på prøve, som bæresystem i Oppsal senter.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

- Tre er bæresystemet som slipper ut minst klimagasser. Det er en kortreist, fornybar ressurs, som også egner seg svært godt for prefabrikasjon, forklarer Harald Liven, prosjektutvikler i Moelven.

Lars Kristian Tredal, som har ledet flere av de tekniske beregningene, fremhever at mens trekonstruksjoner ofte er bedre for klimaet, kan nye bruksmåter av betong også spille en nøkkelrolle i fremtidens byggeprosjekter

- Samtidig ser vi at ulike løsninger med lavutslippsbetong ikke er langt etter.

- Det er derfor nyttig å få en oversikt som hjelper oss å gjøre gode materialvalg må tilpasses det spesifikke prosjektet, tilføyer Tredal, prosjektutvikler i Veidekke.

Prosjektet har hatt en helhetlig tilnærming til materialbruk. Byggherrer, entreprenører, rådgivere og materialprodusenter, i fellesskap gjennomført prosjektet i stedet for at den enkelte aktør gjør utredningen alene.

- Gjennom samarbeidet har vi lært hvor avgjørende det er være å ta kloke valg som balanserer miljø og økonomi.

- Ved å velge riktige bæresystemer og materialer i forprosjektfasen, kan vi ikke bare skape et mer miljøvennlig bygg, men også sikre god økonomi i prosjektene, avslutter prosjekteringsleder i Betonmast, Christian Krogseth.

Med respekt for fortiden og ambisjoner for fremtiden har Steni utviklet en helt ny fargekolleksjon, i samarbeid med Skandinavias ledende ekspert innen farger og arkitektur.

Fakta om «Klimagassvurderinger for boligråbygg»

Prosjektet «Klimagassvurderinger for boligråbygg» er et samarbeid initiert og skapt av bedrifter som er medlem i Construction City Cluster. Medlemmene som har vært en del av prosjektgruppen er: OBOS, Veidekke, Norconsult, Betonmast AS, Moelven, Heidelberg Materials Prefab Norge AS.

Rapporten tar utgangspunkt i boligbygget hus A på Oppsal Senter i Oslo og tester fire ulikebæresystemer, og dekketyper.

Bygget inneholdt et nytt kjøpesenter og 190 leiligheter, og ble oppført fra 2017 til 2019. Prosjektet er egenfinansiert.

Rapporten i sin helhet kan leses her.

Construction City Cluster (CCC) er en næringsklynge for bygg, anleggs- og eiendomsbransjen.

CCC har godt over 100 medlemmer fra hele verdikjeden, alt fra oppstartselskaper til etablerte bedrifter og akademia, som jobber for å gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv.

Dette gjennom innovasjonsprosjekter, kompetanseheving og nettverksbygging.