-Lærlingene er en stor ressurs for oss i Bravida. Det er absolutt ingen konflikt mellom å drive business og ta inn lærlinger. Tvert imot, du får de beste medarbeiderne når du lærer dem opp selv. Jeg startet som lærling og har siden gått gradene med ledere som har sett meg, og gitt meg muligheten til videreutvikling. Administrerende direktør Tore Bakke. Foto: Bravida. 
Sist oppdatert: 02-07-2021

Ingen konflikt mellom å drive business og ta inn lærlinger

Samfunnsansvar bør og kan vi alle ta, på mange ulike måter. Et alternativ er felles ansvar for kommende generasjon fagarbeidere.

Bravida Norge er et strålende eksempel på nettopp dette. Med en landsdekkende organisasjon tar de inn lærlinger innen alle sine fagområder i store deler av landet.

17 juni mottok vi en pressemelding som sa: Lærlinger og lærlinginntak er høyaktuelt i Norge og så mange som 21 600 elever i hele landet har søkt om læreplass i 2021. Bravida Norge har et mål om å ta inn hele 140 lærlinger i år.

Administrerende direktør Tore Bakke, 140 nye lærlinger i år - i tillegg til de 320 lærlingene Bravida har i jobb før årets inntak. Det gir ca. 15 % lærlinger i organisasjonen, hvordan går dere frem for å lykkes med så store inntak?

-Lærlingene er en stor ressurs for oss i Bravida. Det er absolutt ingen konflikt mellom å drive business og ta inn lærlinger.

-Tvert imot, du får de beste medarbeiderne når du lærer dem opp selv.

-Yrkesfag som karriere i dagens fleksible skolesystem byr på uante muligheter. Jeg har selv opplevd det. Jeg startet som lærling og har siden gått gradene med ledere som har sett meg, og gitt meg muligheten til videreutvikling.

-Det er en selvfølge at både jeg og Bravida skal legge forholdene til rette for kommende generasjoner.

-Inntak av lærlinger er viktig både for bedriftene, bransjen og ikke minst for alle elevene som avslutter videregående fagutdanning i disse dager. Kanskje spesielt viktig nå, som mange av våre ungdommer har hatt det svært krevende med endrede undervisningsopplegg i pandemien.

-Nå må vi sørge for at de blir sett, gi dem muligheten og tilby lærekontrakter.

Hvordan har siste halvannet år påvirket Bravida?
-Når Erna Solberg dro i nødbremsen 12. mars i fjor satt vi som så mange andre i et ubestemmelig vakuum og lurte på hva nå?

Vi bestemte oss raskt for å jobbe på tre akser
1: Ta vare på medarbeiderne våre. De er vår viktigste ressurs
2: Ta vare på kundene. Hva trenger de og hvordan kan vi drive god business og yte god service?
3: Ta vare på bedriften, slik at alle skal ha en jobb å gå til også i årene som kommer

-Vi tok en beslutning om å ansette like mange lærlinger i 2020 og 2021. I fjor tok vi faktisk inn 145 lærlinger. Vi har merket en volumnedgang under pandemien, men nå når restriksjonene letter ser vi at volumet øker.

-Om det fortsetter kan vi muligens ta inn enda flere lærlinger.

Er det lett å få tak i så mange lærlinger over hele landet?
-Selvsagt er det forskjeller fra fag til fag. Nå gjøres denne jobben lokalt på vårparten fram mot skoleslutt så jeg har ikke full oversikt pr nå, men jeg vet at våre 60 avdelingskontorer, på 30 lokasjoner Norge rundt, alle har gjort en fenomenal jobb.

-Vi har et godt samarbeid med skolene rundt omkring samtidig som vi prøver å rekruttere de som har vært hos oss på utplassering tidligere.

-Hovedtyngden for vår del ligger på elektrofagene og rør. Tilgangen på lærlinger innen elektro er best, her utdannes det også flest. Det skyldes blant annet at det finnes en spesifikk utdanning fra grunnkurs til fagbrev.

-Når det kommer til rørfag starter man ofte med byggfag før man går videre på rør. Utdanningstilbudet er ikke like stort, men bransjeforeningen Rørentreprenørene har gjort en god jobb for utdanning og fag.

-Personlig tror jeg bransjen hadde hatt godt av å få et like spesifikt utdanningsløp som elektrofagene har.

-Når jeg var lærling handlet det meste om å få arbeidet inn i fingrene. I dag har samme yrket så mange ulike fasetter og muligheter gjennom teknikk, digitalisering, fokus på energibesparelse og apper bare for å nevne noe.

-Det er så utrolig mange spennende muligheter. Det må vi bli bedre på å formidle.

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

Hvordan skal vi få enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger?
-Skal vi få en god håndverkes-, bygg- og anleggsnæring må alle ta ansvar. Pandemien har lært oss hvor viktig det er med tilgang på kompetanse, næringen har gjort en fenomenal jobb med å holde hjulene i gang og kommer til å spille en avgjørende rolle fremover.

-For det første må flere se at lærlinger er en ressurs, ikke en kostnad. Vi har gode støtteordninger som er viktige, men man skal ikke profitere på støtteordningene. Derimot skal man få støtte for de merkostnader det medfører å ta ansvar for utdanningen.

-Lærlinger skaper verdi! Om man som arbeidsgiver gjør en god jobb og sørger for at de trives har man sikret egen tilgang til kompetanse framover. Like viktig er det å gi rom for å ta videreutdanning og/eller prøve seg i jobb for andre.

-Kanskje søker medarbeiderne seg tilbake til bedriften i fremtiden, med ny kunnskap og erfaring som bedriften kan nyte godt av.

-Deretter må vi adressere våre oppdragsgivere. Offentlig og kommunal sektor må stille krav til lærlinger hos aktører som skal bygge og vedlikeholde offentlige bygg. Det samme kan og bør private byggherrer vurdere.

-Med krav til andel antall lærlinger på hvert oppdrag, premierer innkjøperne de bedrifter som tar inn lærlinger samtidig som vi sikrer oss oppdrag slik at de kan lære fagene godt.

-Både store som små oppdrag innen både nybygg og rehabilitering er viktig. Fokus på lærlinger burde være en del av strategien for alle som bygger og drifter bygg/ anlegg.

-Stikkord er samarbeid, mellom skoler, opplæringskontor, bedrifter og såvel offentlige som private
utbyggere.

Klar oppfordring til bygg- og anleggsbransjen
– Mitt håp er at vi skal klare å ta inn enda flere lærlinger for å sikre at mange av de flinke ungdommene som nå avslutter skoleåret får muligheten til å fullføre fagutdanningen sin ute i bedrift.

-Jeg oppfordrer alle aktørene i byggebransjen til å gjøre det de kan for å sikre lærekontrakter til de som nå er ferdig med videregående!