- Teknologisk er dette absolutt en løsning jeg vil anbefale til flere. Konseptet er bra og Keyfree er på ballen. Isboksen med løse, umerkede nøkler er nå pensjonert og jeg sier teknologi, ja hurra!, sier driftssjef Ken Thoresen i Larre Eiendom. Foto: Sandefjord Næringsforening (Bildet er tatt i forbindelse med et annet prosjekt)
Sist oppdatert: 04-07-2024 Bransjeprat 

Gul-listede bygg og teknologi

- Å rehabilitere eldre gul-listede bygg med ny teknologi kan være utfordrende. Så jeg kan ikke si annet enn å hurra for Keyfree og deres teknologi, sier driftssjef Ken Thoresen i Larre Eiendom til Norsk Byggebransje.

- Bakgrunnen for at vi kom inn i prosjektet var basert på en anbefaling fra vår partner, Låsexperten, som hadde blitt valgt som lås og beslagsleverandør på prosjektet.

- Keyfree ble anbefalt med bakgrunn i at vi tilfredsstilte byggherrens behov i forhold til funksjonalitet og at de kunne samle alt i ett system, forteller Jhonattan Cartaya i Keyfree.

- Keyfree monteres skjult i dørene, det er ingen store “klumper” som må monteres på fasaden og løsningen kan enkelt monteres også i bygg som regnes som kulturminne. Dermed er det ikke noen utfordring for byantikvaren, forteller driftssjef Ken Thoresen i Larre Eiendom. Foto: Keyfree

Historien til eiendomsselskapet Larre Eiendom, startet i 1945, med stolte aner i landsfader Einar Gerhardsens advokatfirma.

- Erik Sture Larre, far til nåværende eier, Sten Sture Larre, kjøpte advokat praksisen da Gerhardsen ble statsminister. Det var den gang kanskje Oslos største advokatfirma, fortsetter Thoresen.

- Larre begynte etterhvert å kjøpe eiendom og fokuserte i mange år på leiligheter, men de siste årene har vi kjøpt mer næringseiendom.

- Vi beholder det vi kjøper, rehabiliterer og tar vare på bygningsmassen for så å leie ut.

- Tonsenhagen, gårdsnummer 10-18 på Bjerke i Oslo er et nærsenter som vi bygde på 50 tallet.

Fikk du med deg: PostNord velger Keyfree

- Bygget er en kombinasjon av næring og leiligheter til utleie. I 2023-2024 har bygget gått gjennom en etterlengtet og nødvendig rehabilitering.

- Krevende arbeid, ettersom bygget er gul-listet. Det betyr at rehabiliteringen måtte gjøres i samarbeid med byantikvaren i Oslo.

Alle eiendommer som er oppført på Gul liste, har kulturminneverdi. Hvis en eiendom står oppført på Gul liste, skal Byantikvaren uttale seg i alle byggesaker som berører eiendommen. Kilde: Oslo kommune

I forbindelse med rehabiliteringen av Tonsenhagen ville Larra Eiendom minimere muligheter for nøkler på avveie. Løsningen ble Keyfree og deres elektronisk løsning. Foto: Keyfree

Hvordan er det å tilpasse moderne, teknologiske løsninger til gamle bygårder Cartaya?

- Den største utfordringen med gul-listede bygg er at utgangspunktet alltid er ulikt fra bygg til bygg. Man må tilpasse seg det individuelle bygget for å komme fram til en god løsning.

- I de fleste tilfeller vil det alltid være visuelle krav. Det kan for eksempel være krav til at man ikke skal endre på det estetiske utseende.

- Det kan dreie seg om selve dørene eller fasaden. Det er derfor viktig at vi kan levere en skjult installasjon som ikke påvirker det visuelle uttrykket.

- De fleste av gårdene til Larre Eiendom er eldre, så vi har mye og god kommunikasjon med byantikvaren i Oslo.

- Vår opplevelse er at de er fremoverlente, kommer med fornuftige ting og vil finne løsninger i forhold til sine rammer, fortsetter Thoresen.

- Vi har hatt god hjelp av arkitekt og samarbeidet har vært uproblematisk.

- Vi har kommet frem til fine løsninger. Mye er restaurert i henhold til byantikvarens ønsker, av samme årsak ligger også Kiwi butikken i bygget nærmest under bakkenivå, smiler han.

Antikvarisk bygg - rehabilitering og teknologiske løsninger

- Selv om vi har måtte ta mange hensyn i forbindelse med rehabiliteringen av et gammelt bygg har vi klart å oppgradere bygget med nye løsninger, spesielt med tanke på ny teknologi.

- Nøkler er et utmerket eksempel på det. Da jeg begynte i Larre Eiendom fikk jeg bokstavelig talt overlevert en isboks med nøkler.

- En isboks full av umerkede nøkler, til 10 eiendommer, 25 000 kvm med boliger og næringsareal. Det var til å bli gal av.

- I forbindelse med rehabiliteringen av Tonsenhagen ville vi minimere muligheter for nøkler på avveie.

- Vi ønsket en elektronisk løsning som forenklet oppgaven for oss som utleier å gi, endre eller sperre tilgang. Vi ønsket mer kontroll på hva som skjer i bygget til enhver tid.

- Vår entreprenør Håndverkskompaniet anbefalte Keyfree når vi ville oppdatere antikvariske låssystemer til nye moderne løsninger.

- Keyfree monteres skjult i dørene, det er ingen store “klumper” som må monteres på fasaden og løsningen kan enkelt monteres også i bygg som regnes som kulturminne. Dermed er det ikke noen utfordring for byantikvaren.

- Det er en fornøyelse å kunne styre tre hovedinnganger, fellesområder og kjeller fra en app på telefonen.

- Jeg kan slippe inn håndverkere eller bud uten at jeg må være til stede og sperre dem ute like raskt.

Les også: Ser hele tiden på nye muligheter

- Jeg bare vipper opp telefonen og slipper dem inn. Til og med bommen inn til eiendommen kan jeg styre fra telefonen. Keyfree ble et strategisk og godt valg for vår del.

Tonsenhagen, gårdsnummer 10-18 på Bjerke i Oslo er et nærsenter som vi bygde på 50 tallet. Foto: Keyfree

- Fjernstyring sparer oss masse tid, eventuelle feilmeldinger kommer direkte og Keyfree har en strålende service. De er alltid tilgjengelige.

- For meg som styrer 10 eiendommer, kan det fort hende at det blir Keyfree på flere, smiler han lurt.

- Alle som sitter på en eldre bygningsmasse kjenner igjen utfordringen med et evigvarende etterslep på vedlikehold.

- Teknologisk er dette absolutt en løsning jeg vil anbefale til flere, konseptet er bra og Keyfree er på ballen. Samarbeidet har fungert veldig, veldig bra.

- Det kan hende at vi etter hvert velger Keyfree også på leilighetene, men først må man bytte ut dørene og det er en kostbar investering.

- Jeg må understreke at det er alt det som må gjøres før man ringer til Keyfree som er dyrt når det kommer til gul-listede bygg.

- Isboksen med løse, umerkede nøkler er nå pensjonert og jeg sier teknologi, ja hurra!, avslutter Thoresen.

- Larre Eiendom er veldig innovative og fremfor alt modige. Det er ikke mange som tør å digitalisere et eldre og gul-listet bygg.

- Når det gjelder prosjektet på Tonsenhagen, var de i tillegg opptatt av å ha en nødløsning tilgjengelig som også ville fungere offline om det skulle skje noe.

- Det å ta sats inn i verden av ny teknologi med nye løsninger er en milepæl for mange selskaper. Larre skal ha skryt for å være offensive og uredde, samtidig som de har fokus på driftsstabilitet.

- Dialog og samarbeid er avgjørende for å etablere en god driftssituasjon og gode løsninger. Larre Eiendom er fantastiske å jobbe med på så måte.

- Sammen fikk vi modernisert bygget med digitale nøkler i tillegg til en backup-løsning på kritiske dører som sørger for at man kommer både inn og ut selv om noe uforutsett skulle skje.

- Ofte kan dialogen være utfordrende når man går fra byggeplass til ferdig bygg, men Larre Eiendom var involvert fra start med implementeringen av Keyfree i dette prosjektet.

- Det resulterte i at samarbeidet mellom hovedentreprenør, underleverandører og byggherren gikk smertefritt hele veien, avslutter Cartaya.

Fakta om gul listede bygg:

Gul liste er delt inn i tre vernekategorier: Kommunalt listeført, vernet etter Plan- og bygningsloven (PBL), og fredet.

Kommunalt listeført:

Byantikvaren kan selv føre kulturminner på Gul liste, hvis de mener kulturminneverdiene er høye nok. Disse betegnes som «Kommunalt listeført» og er den største gruppen av bevaringsverdige kulturminner på listen.

Kommunalt listeførte kulturminner har ikke juridisk vedtatte bestemmelser. Man må likevel søke til Plan- og bygningsetaten hvis man vil gjøre utvendige endringer.

Vernet etter PBL:

Regulering til spesialområde bevaring eller hensynssone er kommunens fremste mulighet til å beskytte verneverdige kulturminner. Når et kulturminne reguleres, vedtas egne reguleringsbestemmelser. Disse fastsetter bruk, og grenser for hva som kan tillates av endringer. I Oslo vedtas reguleringsplaner av bystyret.

Fredet:

Fredning er den strengeste form for vern av kulturminner og kulturmiljøer. Et fredet anlegg har nasjonal kulturminneverdi, det vil si at det er viktig for hele Norges kulturarv, ikke bare for Oslo.

Selv om det er Riksantikvaren som vedtar fredning, er det i Oslo Byantikvaren som behandler søknader om dispensasjon fra fredningen.

Byantikvarens informasjonsark: GUL LISTE