- Prikken over i’en er Fiskarhedenvillan Norge adoptert fra våre svenske kolleger. I det kontrakten signeres låser vi prisen i 12 måneder! Det betyr at vi ikke kan indeksregulere prisen på byggesett første året, uansett hva som skjer i markedet, forteller Tommy Nyborg, daglig leder i Fiskarhedenvillan i Norge. Foto: Fiskarhedenvillan
Sist oppdatert: 20-06-2024 Bransjeprat

Boligbygger i medvind

I et tøft marked med økende antall konkurser, også blant større, etablerte aktører er det forfriskende å ta en prat med Tommy Nyborg, daglig leder i Fiskarhedenvillan i Norge.

-Vi kan bare konstatere at vi ligger foran budsjett over hele Norge og fortsetter å fokusere på alt som er trygt og godt for kunden når man kjøper hus fra Fiskarhedenvillan.

- Vi har sterke eiere, trygge partnere og svært god økonomi både i Norge og Sverige.

- Viktigst av alt er at vi tar ansvar og stikker ut som husbygger.

Byggesett - Fiskarhedenvillan Norge

Ingen forskuddsbetaling og «prosjektleder» med på kjøpet

- En av de tingene som virkelig skiller oss ut i markedet er at alle våre kunder har samme kontaktperson fra kontrakt til nøkkelferdige hus.

Fikk du med deg: Froströk - Best i test

Det er noe våre kunder setter stor pris på, de får ganske enkelt sin egen veileder med på kjøpet, smiler han.

- Når kundene kjøper et hus fra Fiskarhedenvillan, krever vi ingen forskuddsbetaling. Kunden betaler først når bygget blir levert på tomten.

- Entreprenørene vi samarbeider med og som setter opp huset, fakturerer først etter utført jobb. Det er et krav fra vår side.

- Ethvert prosjekt deles opp i ulike byggetrinn, håndverkerne fullfører byggetrinn en, fakturerer for utført jobb og fortsetter med byggetrinn to osv. Hvert trinn skal utføres før det kan faktureres.

- Prikken over i’en er Fiskarhedenvillan Norge adoptert fra våre svenske kolleger.

- I det kontrakten signeres låser vi prisen i 12 måneder! Det betyr at vi ikke kan indeksregulere prisen på byggesett første året, uansett hva som skjer i markedet.

 - Dette skaper trygghet for kunden, for våre entreprenører og oss selv.

Økonomisk trygghet for alle parter

- Vi vil ha ut hvert byggesett så snart som mulig og gjør alt vi kan for å levere innen et år, men vi kan ikke legge skjul på at det finnes faktorer vi ikke kan kontrollere. 

-Byggesaksbehandling er et eksempel. Her er det meget stor forskjell rundt om i landet. Generelt sett opplever vi at kommuner som ønsker tilflytting ofte er mer løsningsorienterte.

Les også: Fiskarhedenvillan har klart det igjen «Hägring» får 5 av 5

- Våre utmerkede agenter rundt om i landet forteller at Sunnfjord og Stad kommune i Vestland fylke, Eidskog kommune i Innlandet fylke i tillegg til Marker kommune og Rakkestad kommune i Østfold er blant de som behandler byggesaker raskest pr i dag.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker og skal tilbakebetale tiltakshaver 25% av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. I noen tilfeller må kommunen behandle en byggesøknad innen tre uker. Kilde: Direktoratet for byggkvalitet

-Utgangspunktet for enhver Fiskarhedenvilla, er et byggesett, deretter blir alle våre hus individuelt tilpasset hver kunde, tomt og geografisk beliggenhet.

- Det inngår i vår kompetanse å tilpasse det vi kaller klimaskallet, slik at alle våre hus kan tilpasses vær, vind, høyde over havet osv.

Villa byggesett - Fiskarhedenvillan Norge

-  La meg ta et eksempel: En standard takkonstruksjon hos Fiskarhedenvillan har en senteravstand på takstolene på 120 cm.

- Om vi har en kunde som skal bygge i et område som er snørikt på vinteren, krymper vi den avstanden til 60 cm, uten at det vil påvirke kostnaden til kunden.

- Slik vi ser det, er det vår jobb å ivareta lokale hensyn uten at kundene selv skal være nødt til å tenke på det.

- Det å bygge sitt drømmehus er ikke noe man gjør mange ganger i livet. Da er det viktig å velge en partner som hjelper en med alle hensyn som skal tas, fra tomtens størrelse og beliggenhet, til lover, regler og byggesaks spørsmål.

Helnorsk huskatalog lansert mai 2024

- Fiskarhedenvillan har totalt 48 unike hus, men vi har nå lansert en egen helnorsk huskatalog med 21 hus, hvor alle husene går gjennom kravene i enhver kommune, i henhold til norske lover og regler.

- Alt fra universell utforming til TEK 17 er på plass.

- 21 hus, fra minihus til mikrohus, småhus og villaer, fra 30 kvm til 282,4. Katalogen strekker seg fra våre Mini Suites til vår tradisjonell kolleksjon, nordisk kolleksjon og funkisstil.

- Vi skal sende et veldig tydelig varsel - alt vi presenterer for våre kunder er godkjent i Norge.

- Katalogen bestiller du gratis her, den viser unike hus, fra hustyper som senker strømregningen til mer tradisjonelle hus.

Gikk du glipp av: Markedet har eksplodert

- Kunden starter med å velge byggesett før våre arkitekter hjelper dem med ønsket individuell tilpassing.

Innenfor budsjett med god margin

- Fiskarhedenvillan opplever en generell økning i hele Norge, tross utfordrende tider. Størst økning ser vi på Østlandet, Vestfold, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Innlandet.

- Trondheim og nordover var noen tregere i begynnelsen av året, men nå ser vi økning i samtlige fylker.

- Det hyggeligste for oss er at stadig flere ringer oss og ikke bare tar kontakt på nettet. Vår lokal tilstedeværelse med representert over hele Norge gjør oss til en attraktiv og seriøs partner.