Previous
Next
Prosjektet er et av kun to Breeam sertifiserte prosjekt i fylkeskommunen. Med målsetting om BREEAM sertifisering ble massivtre valgt på nybygget. Foto: Hundven-Clements Photography
Sist oppdatert: 15-11-2023

Hetland videregående skole

Rogaland fylkeskommune har utvidet og rehabilitert Hetland videregående skole for å tilfredsstille kommende elevvekst i kommunen. Vi tok en prat med Rune Magne Johannessen, prosjektleder, i Bygg- og eiendomsavdelingen i fylkeskommunen.

- Vi gjennomførte en rehabilitering av skolen tilbake i 2007-2010. Da økte vi bruksarealet fra 4 500 til 9 200 kvm. Da skolen ble gjenåpnet den gang ble Hetland videregående skole en av de mest søkte videregående skolen i Rogaland.

- På grunn av framtidig elevvekst, ble det vedtatt å utvide Hetland vgs. med 270 nye elevplasser innen studiespesialisering.

- I utgangspunktet var det da behov for ca. 3 000 nye kvadratmeter. Gjennom en detaljert gjennomgang av eksisterende bygningsmasse kunne vi justere prosjektet.

- Vi valgte å gjøre om og justere eksisterende bygningsmasse, og dermed klarte vi oss med et nybygg på 1 900 kvadratmeter og en totalrehabilitering av deler av eksisterende bygningsmasse på 700-800 kvadratmeter.

- Med denne utvidelsen så har Hetland vgs. nå en total kapasitet på ca. 860 elever-

Gann tre as

- Vi inkluderte en totalrenovering av det gamle Breidablikkbygget, for de som er lokalkjente.

- Det var bl.a. en gammel gymsal som i dag har blitt to etasjer med lærerarbeidsplasser og et stort auditorium som kan deles i to ved behov.

- Dette prosjektet er et av kun to Breeam sertifiserte prosjekt i fylkeskommunen. Med målsetting om BREEAM sertifisering ble massivtre valgt på nybygget. Vi venter på sertifikatet Breeam Very Good i disse dager.

- Vi har lagt til rette for at nybygget på skolen kan speilvendes og bygges videre på i fremtiden. Blant annet gjennom en svær teknisk kulvert i underetasjen.

- Alt av teknisk ligger samlet og dras rett opp i hovedveggen og spres i de lokalene som har behov.

- Med fokus på mest mulig vedlikeholdsfri skole, består fasadene av teglstein og med innslag av accoya, forteller Johannessen.

Moelven AS
Prosjektil AS

Veidekke som totalentreprenør

- Vi har jobbet med Veidekke før og har alltid vært veldig fornøyd. De vant dette prosjektet i en offentlig anbudsrunde i konkurranse med flere, fortsetter Johannessen.

- I utgangspunktet var dette en totalentreprise, men vi avviket fra den tradisjonelle tankegangen. Dermed fikk Veidekke ca. 6 måneder på seg til å detaljprosjektere prosjektet før vi startet byggingen.

- Dette var nytt for både oss og Veidekke, og vi sitter igjen med en god erfaring som vi tar med oss videre i andre prosjekt.

- Ettersom vi måtte fremskynde prosjektet med et helt år, har vi hatt et meget tett tidsskjema. Fra jeg begynte med prosjektet i 2020 til skolen stod klar i høst og er i full bruk. Det har vært et godt tempo hele veien, smiler han.

- Veidekke sammen med DARK arkitekter, har vært en viktig bidragsyter til at vi har dratt prosjektet i land på såpass kort tid. Vi har hatt og har et helt fantastisk samarbeid med Veidekke, de er veldig profesjonelle og veldig ærlige.

- De spiller alltid med åpne kort og jeg kan utelukkende skryte av samarbeidet. DARK arkitekter har vært med fra dag en i prosjektet, og vi valgte å tiltransportere arkitekten til Veidekke. I dette prosjektet var dette et riktig valg som har ført til at vi har fått en flott skole med gode kvaliteter.

Multiconsult

Hvordan har det fungert å gjennomføre prosjektet samtidig som skolen har vært i full drift?

- Det har fungert bra, takket være god oppfølging på byggeplassen og en ledelse ved skolen som har bidratt med løsninger og tilpasset seg underveis.

- Elevene ved skolen fortjener også skryt, dette er en av de beste skolene vi i fylkeskommunen hvor elevene gjør sitt for at skolen ser bra ut hele veien.

- De har tatt godt i mot den nye skolen og gjør sitt for å holde den ved like.

Har dere planer om å oppgradere flere skoler i fylkeskommunen?

- Ja, hos oss er kapasiteten så sprengt at vi fortsetter, men vi har bare tre prosjektledere i fylkeskommunen og kan ikke iverksette for mange prosjekter på samme tid. I øyeblikket holder jeg på med Strand videregående skole som bygges ut for 60 nye elever i forhold til tunge yrkesfag, avslutter Johannessen, samtidig som jeg har 2-3 andre større prosjekter gående parallelt.