Eilert Sundt VGS, avd. Lyngdal
Eilert Sundt VGS – studiested Lyngdal Ilustrasjon: Prosjektgruppen AS

Utvidelse av Eilert Sundt VGS

Fylkestinget godkjente utbyggingen av Eilert Sundt VGS i Farsund og Lyngdal i 2018. Prosjektet har en total kostnadsramme på 381 millioner kroner og vil se studiestedene på Farsund og Lyngdal renovert, samt etablering av nye bygg. Eilert Sundt VGS har tidligere hatt studiested i Farsund, Lyngdal og på Lista. 

Fylket har vedtatt at studietilbudet på Lista vil bli lagt ned når de nye byggene i Farsund og Lyngdal er ferdig utbygd. Skolen på Lyngdal hadde i 2017 plass til 164 elever fordelt på helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsfag, samt bilfag. Arbeidet med den nye skolen ble startet i juni 2018, med Veidekke AS som totalentreprenør. Arbeidet med avdelingen på Lyngdal vil stå ferdig til skolestart 2019.

Prosjektet innebærer at det eksisterende skoleanlegget vil bli utvidet, mens deler av den eksisterende bygningsmassen har blitt revet. Byggene som har blitt revet, er erstattet med et helt nytt bygg som rommer klasserom og et eget verkstedsbygg. I tillegg vil det etableres et nytt bibliotek og en ny kantine i det nye bygget. 

Den resterende bygningsmassen ved skolen vil bli rehabilitert med blant annet nye vinduer, ny isolasjon og ny, utvendig kledning. De nye byggene skal i så stor grad som mulig være klimanøytrale, med fokus på lavt energiforbruk og lavt CO2-utslipp. 

ERV Teknikk Lyngdal AS|Leverandør av solcelleanlegg

Bygger nytt på Lyngdal
Lyngdal Videregående Skole endret navn til Eilert Sundt videregående skole i 2016, med studiesteder på Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. Veidekke AS vil starte arbeidet med to helt nye skolebygg på Farsund i august 2019, med et mål om at de skal stå klare til å ta imot elever ved skolestart 2021.

Satser på solceller
Bruk av moderne miljøteknologiske løsninger har spilt en viktig rolle under arbeidet med Eilert Sundt VGS. En av løsningene har vært installasjon av et solcelleanlegg på ca. 100 KW. Anlegget er levert av
Teknisk totalentreprenør ERV Teknikk Lyngdal AS. I følge Rolf Pettersen hos ERV Teknikk, er anlegget som består av 383 Rec TwinPeak paneler et av de største som er levert i området.

Solcelleanlegget, har en beregnet årsproduksjon på 106.610 Kwh, betyr at investeringen på ca. 1,5 millioner kroner vil betale seg over 15 år. Anlegget er stort nok til å kunne forsyne hele nybygget med strøm og alt overskudd vil fylkeskommunen kunne selge tilbake til strømnettet, forteller han. 

Rolf Pettersen forteller Norsk Byggebransje at selskapet har opplevd økende etterspørsel etter anlegg som dette og han forventer at det vil fortsette i årene som kommer.

- Kundene er oppmerksomme på de økende kraftprisene og byggherrer setter stadig nye krav til «nullutslippsbygg», så dette er et marked vi forventer at vil øke i årene som kommer. 

Aktører: 
GVH AS er et norskeid selskap som ble etablert i 1972. Selskapet leverer i hovedsak systeminnredning, foldevegger, datagulv, teleskoptribuner, solskjerming og fasadeløsninger til offentlige og private næringsbygg. Deres primære arbeidsområder er i Agder, Rogaland og Telemark, men når det kommer til enkelte produkter dekker de også hele Norge. Med sitt dyktige team av rådgivere og montører har de stått for levering av himlinger til Eilert Sundt VGS.

Asplan Viak
Asplan Viak er en av Norges største aktører innen rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester. Selskapet ble grunnlagt for 60 år siden og har siden bistått både offentlige og private aktører med en lang rekke tverrfagelige tjenester. Asplan Viak har i dag rundt 1,000 ansatte fordelt på 31 kontorer, og to divisjoner; Plan og Arkitektur, samt Bygg og Infrastruktur. 

Under arbeidet med ny skole på Lyngdal har Asplan Viak hatt rollen som landskapsarkitekt, rådgivende ingeniør byggeteknikk, rådgivende ingeniør grunn, og rådgivende ingeniør VA.