Ærverdige Grandgården i ny drakt
Den historiske gården har fått en betydelige oppgraderingen av den lokale familiebedriften Einar Johnsen Eiendom AS 

Ærverdige Grandgården i ny drakt

Det historiske bygget Grandgården står på Riksantikvarens NB-liste over bymiljøer med nasjonal verdi. Med beliggenhet på en av Arendals mest attraktive tomter, er Grandgården det første møtet med Arendal by for alle som kommer sjøveien. Gården har en stor kulturhistorisk verdi og har vært et knutepunkt for handelsvirksomhet tilbake til midten av 1600-tallet. 

Bygningen, som ble oppført i perioden 1868 til 1870, har gjennom årene huset både hotell, kontor og restaurantvirksomhet, før Arendal kommune i 2016 ga rivningstillatelse og klarsignal for et nytt leilighets- og næringsbygg.

Grandgården fremstår nå som byens mest attraktive leilighetskompleks, med næringslokaler på gateplan. 

Det er den lokale familiebedriften Einar Johnsen Eiendom AS som står den betydelige oppgraderingen av den historiske gården. Etter betydelige investeringer framstår Grandgården i dag som en flott og moderne gård, med topp moderne leiligheter ytterst på Langebryggen. Med en fantastisk utsikt mot byfjorden har man gitt den ærverdige gården nytt liv, omkranses av Sørlandets maritime idyll og et pulserende urbant bylivet rett rundt hjørnet. 

Bydelen Barbu er den mest sentrale bydelen i Arendal, og med nærhet til Havnegården og Sørlandets Kunnskapshavn vil eierne kunne tilby Arendals mest attraktive forretningslokaler. Her får næringsdrivende flotte utstillingsvinduer med mye gangtrafikk, i et område med svært lite biltrafikk da store deler av området preges av parker, grøntarealer og lekeplasser som spiller på lag med både det urbane og det maritime.

Gauslå & Sønner AS|Grandgården Ålesund
Ulsteins Blikkenslagerverksted AS|Grandgården Arendal

Aktører

Ulsteins Blikkenslagerverksted AS har utført alt av beslagarbeid på nye Grandgården. Selskapet ble etablert i 1961 og holder i dag til på Tjønnvoll industriområde i Vennesla. Med Blikkenslagermester Kjell Gaustad som daglig leder, har Ulsteins Blikkenslagerverksted 40 ansatte og utfører både store og mindre oppdrag på hele Sørlandet. 

Helnorske kjøkken
Kjøkken til de nye leilighetene er levert av den helnorske familiebedrift Strai Kjøkken, via deres forhander
Strai Kjøkken Arendal. Strai Kjøkken har en lang stolte historie som strekker seg helt tilbake til 1929. I dag er det Reidar, Tor Erling og Kåre (tredje generasjon) samt Terje og Jan Frode (fjerdegenerasjon) som styrer skuten.

Lokal grunnentreprenør
Det er den lokale Arendal bedriften E. Gauslå  & Sønner AS, som har har hatt oppdraget som grunnentreprenør under oppgraderingen av Grandgården. Familiebedriften ble starter i 1963 og har gjennom alle år vært i familiens eie. I dag er bedriften et veletablert entreprenørfirma, som utfører tradisjonelt entreprenørarbeid over hele sørlandet.

ENO Arkitekter
Det var arkitektfirmaet Egerdal & Nordbø (Eno) som har tegnet prosjektet. Det er et moderne arkitektfirma som jobber aktivt med å bygge ned grensene mellom de ulike fagområdene som bidrar i et byggeprosjekt.