Ungdom legger mest vekst på miljø og bærekraft i sine innspill til planarbeidet for Fjordbyen Lier og Drammen.
– Helt unikt, sier Synne Trønnes (18). Hun er lærling i helsefag og gleder seg stort over Fjordbyen Lier og Drammen. Foto: Eidos Eiendomsutvikling AS 

Ungdom setter miljø og bærekraft først 

Eidos ville ha med alle i Lier og Drammen på utviklingen av Fjordbyen og selskapet har fått flere tusen innspill på sine planer for den nye fjordbyen. Nå er det klart hva ungdommene som deltok setter høyest og ikke overaskende er det miljø og bærekraft. 

En kampanje på Instagram og Facebook ga svar på ungdommenes prioritering for Fjordbyen. Videoen «Vil du høre noe helt sjukt» ble vist til alle under 20 år i Drammen og Lier i løpet av to uker i april og mai.

Fikk du med deg: Den nye fjordbyen engasjerer

Miljø viktigst
390 klikket inn på den digitale portalen for medvirkning etter å ha sett videoen. Nå er resultatene analysert. Unge prioriterer grønne verdier mest. Hensyn til miljø og bærekraft er viktigere for denne aldersgruppen enn for folk som er godt voksne.

NOBI AS| LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN
Lie Blikk AS|Rogalands ledende blikkenslagerfirma

– Det er bra ungdom legger mest vekt på miljø og bærekraft. Det passer flott for oss i grønne Lier og ambisjonen vi har for Fjordbyen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier.

– De unges stemmer er kanskje aller viktigst. Det er dem vi planlegger for, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos Eiendomsutvikling.

Nært på sjølivet
Synne Trønnes (18) i Lier er en av dem som grep muligheten til å si sin mening om Fjordbyen under ungdomskampanjen.

– Planene for Fjordbyen ser veldig fine ut. Tenk så flott å kunne bo så nært Drammensfjorden. Det blir helt unikt, sier Synne Trønnes som også kan finne sin nye arbeidsplass der.

Hun er i ferd med å utdanne seg til helsefagarbeider og har lærlingkontrakt i hjemkommunen.

– Jeg er kjempefornøyd i Lier og med arbeidsplassen min, sier hun.

3000 har deltatt
Over 3000 innspill er gitt til planarbeidet i den digitale portalen. Det er derfor lett å sammenligne aldersgrupper.

Hos ungdom står bilen lavt i kurs. Der handler det om gode gang- og sykkelveier og godt kollektivtilbud.

Mest forlokkende er forventninger om å bo og leve sjønært med liv på og ved sjøkanten med gangveier, restauranter, barer, kafeer og treffsteder.

Det handler om variert botilbud med fellesområder for grilling, idrett, lek og kultur, alt sammen på miljøets premisser og med bærekraft som grunnlag for oppbyggingen.

Kontakt Ellen hos Norsk Byggebransje

– De unges engasjement og oppslutning er veldig morsomt. Det gir oss som skal realisere Fjordbyen ekstra energi i arbeidet, sier Ringdal.

80.000 visninger
Kampanjefilmen ble promotert 80.000 ganger på to uker

Flest visninger fikk filmen på Instagram, mens fire av ti har sett den på Facebook. De aller fleste var under 20 år.

Les også: Nå kan du hjelp Eidos forme Fjordbyen

Filmen er tatt opp på Brakerøya og Lierstranda. Det området skal forvandles fra gammel industri til en ny og moderne fjordby med 20.000 beboere og like mange nye arbeidsplasser.

Eidos Eiendomsutvikling skal levere forslag til områdereguleringsplan på senhøsten i år. Deretter skal forslaget avgjøres av politikerne i Lier.