Previous
Next
Det er lagt mye vekt på at sykehjemmet skal være et positivt bidrag i nærmiljøet. Det blir café som folk i nærmiljøet kan benytte, og arealene for dagsenter er også tenkt at kan benyttes av nærmiljøet på ettermiddags- og kveldstid. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 06-09-2022

Hogsnes sykehjem

Det nye sykehjemmet i Tønsberg får 120 plasser fordelt på 14 avdelinger. Her blir det en kombinasjon av langtidsplasser og korttidsplasser for rehabilitering, og de moderne lokalene vil i tillegg tilby et dagsentertilbud.

– Hogsnes sykehjem er erstatning for et eldre sykehjem som er slitt og gammelt. I tillegg er det 35 nye plasser. Sykehjemmet blir et moderne sykehjem med utstrakt bruk av velferdsteknologi.

-Det anlegges også et godt uteanlegg. Fokuset har vært å skape gode boforhold for beboerne og gode arbeidsforhold for de ansatte, sier Anne M. Økstad, prosjektleder Eiendomsutvikling i Tønsberg kommune.

Oppvarming på er vannbåren gulvvarme med energi fra bergvarme og solfangere på takene.

Det er avansert styring av alle tekniske anlegg. I tillegg er en del av inventaret gjenbruk. Overvann er håndtert på tomten.

Det er lagt mye vekt på at sykehjemmet skal være et positivt bidrag i nærmiljøet. Det blir café som folk i nærmiljøet kan benytte, og arealene for dagsenter er også tenkt at kan benyttes av nærmiljøet på ettermiddags- og kveldstid.

Tapet og Malercompagniet

Oppvarming på er vannbåren gulvvarme med energi fra bergvarme og solfangere på takene.

Det er avansert styring av alle tekniske anlegg. I tillegg er en del av inventaret gjenbruk. Overvann er håndtert på tomten.

Det er lagt mye vekt på at sykehjemmet skal være et positivt bidrag i nærmiljøet. Det blir café som folk i nærmiljøet kan benytte, og arealene for dagsenter er også tenkt at kan benyttes av nærmiljøet på ettermiddags- og kveldstid.

Nærhet til en barnehage ønsker man at skal gi samspill mellom eldre og barna.

Det anlegges lekeapparater for barn på uteområdet til sykehjemmet. Barnehagen har vært delaktig i planleggingen av uteområdet. Eldrerådet har vært delaktig i planene gjennom hele prosessen, helt fra plan- og designkonkurransen.

– Bygging i pandemitider har gitt noen nye utfordringer. Heldigvis har vi hatt god plass på riggen, slik at håndverkerne ikke har måttet sitte for tett i spisepausene.

-Vi har benyttet en tidligere skole som rigg.

-I perioder har byggemøter og andre møter måttet foregå på teams, og vi i byggherreorganisasjonen har i perioder vært mindre til stede på byggeplassen, forteller Økstad, og legger til:

– Det har vært noe forsinkelser på grunn av pandemien knyttet til karantene, problem med materialleveranser og sykdom. Vi har hatt et godt samarbeid med generalentreprenøren, WK Entreprenør AS.

Bano AS - Baderom

-De har hatt fokus blant annet på å hindre smitte på byggeplassen. Norconsult AS har hatt alle prosjekteringsoppgavene i prosjektet og byggeleder fra Advansia AS har gjort en stor og god innsats i prosjektet.

Anbudskonkurranse
Julien Piombino er prosjektleder hos WK Entreprenør AS, og forteller at de fikk oppdraget med Hogsnes sykehjem gjennom en anbudskonkurranse.

– Tønsberg kommune har vi jobbet for mange ganger tidligere, og håper å jobbe med mange ganger igjen i fremtiden.

Han legger ikke skjul på at det har vært krevende å jobbe under pandemitider og at også krigen i Ukraina har bydd på utfordringer.

– Å bygge i en pandemi, en periode med materialknapphet og en krig - mye av elektriske og elektroniske komponenter er produserte i Ukraina - har vært meget krevende. Vi anslår at dette har forsinket oss med cirka 3-4 måneder totalt sett.

Piombino er full av lovord om de andre aktørene i prosjektet og påpeker at de har vært ekstremt heldige med valg av underentreprenører, og ikke ville ha der de er i dag uten dem.

– Jeg tenker først og fremst på de lokale som vi foretrekker som grunnentreprenør Arnadal, anleggsentreprenør Håkonsen og Sukke, elektrikeren vår Moer, og ikke minst ventilasjonsentreprenør Bryn.

Flexifug AS

-Vi har også vært heldige med de som kom lenger unna som har stabilisert grunnen, SMG fra Sverige og de som har fundamentert bygget NordWest fra Trondheim.

– Beboerne som flytter inn her kan bare glede seg! Her er det gode og robuste løsninger, store rom, flotte materialer og en arkitektur som er både spennende og rolig på samme tid.

-Uteareal er også noe de kan glede seg til med mange forskjellige områder og en fin beplantning.

-Det har vært 2,5 år med mye jobb, og det har ikke vært mye som har gjort seg selv og som har vært enkelt, men desto mer givende er det å komme i mål på en god måte, sier Piombino fornøyd.

Stolte aktører: 

Bano AS har levert baderominnredningen. Bano en norsk produsent av bad med fleksible løsninger, som minsker behovet for ytterligere hjelpemidler. Produktene har høy kvalitet, gjør beboerne mer selvstendig, og reduserer belastningen på pleierne.

Tapet og Malercompagninet AS, jobber generelt med nybygg, oppussinger og vedlikehold, både for privat- og bedriftsmarkedet i Vestfold med omneid, da vi gjerne samarbeider med andre malerbedrifter fra Vestfold har vi mulighet å ta på oss større prosjekter. 

Viam AS

Krossli AS og Viam AS slår seg sammen. Konsulentselskapene Viam AS og Krossli AS slår seg sammen og vil tilby teknisk rådgivning, teknisk prosjektledelse og ITB-tjenester i det nye selskapet Viam Norge AS.

Flexi Fug AS er spesialister på alt innen fuging, blant annet branntetting og vedlikehold av fuger. Vi benytter oss av Soudal. Flexi Fug AS holder til i Fredrikstad, og tar oppdrag i hovedsak på Østlandet. Ta kontakt med oss i dag.

Moer hjelper deg med alle typer elektrikertjenester fra store prosjekter til små serviceoppdrag. Du får høy kvalitet og service fra våre elektrikere, i tillegg leverer vi deg kun produkter fra kjente merker.