-Tallene vitner om at vår samlete kompetanse er svært attraktiv og vårt mål er at vi alltid leverer på kundenes forventninger, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult. Foto: Multiconsult
Sist oppdatert: 08-02-2023 - Pressemelding 

Multiconsult fortsetter å levere

Etter en solid avslutning av året kan Multiconsult vise til et godt finansielt resultat, omsetningsvekst og en rekordhøy oppdragsreserve.

Salget i fjerde kvartal er det høyeste gjennom et kvartal i selskapets historie.

Netto driftsinntekter for året var på 4,2 milliarder kroner, opp 10,1 prosent sammenlignet med året før. Driftsresultatet (EBITA) var på 408,5 millioner kroner noe som ga en margin på 9,8 prosent.

Tilsvarende tall for 2021 var henholdsvis 350,5 millioner kroner og 9,2 prosent. Dette viser at selskapet har stabilisert seg på et godt og bærekraftig lønnsomhetsnivå over tid.

-Det er svært gode tall vi kan vise til, både for fjerde kvartal og for 2022 som helhet. Dette hadde ikke vært mulig uten våre dyktige medarbeidere.

Den komplette leverandør av elektrotavler og strømskinner!

-Jeg er imponert over den innsatsen og dedikasjonen organisasjonen legger ned for å levere solide leveranser til våre kunder og for at vi skal oppnå våre strategiske ambisjoner.

-Tallene vitner om at vår samlete kompetanse er svært attraktiv og vårt mål er at vi alltid leverer på kundenes forventninger, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Solid drift i fjerde kvartal
Den positive trenden og sterke markedsutviklingen fortsatte også i siste kvartalet av 2022. Multiconsult avsluttet året med et driftsresultat (EBITA) for kvartalet på 96,8 millioner kroner, en margin på 8,6 prosent. En forbedring sammenlignet med fjorårets driftsresultat på henholdsvis 90,0 millioner kroner, en margin på 8,5 prosent.

Netto driftsinntekter var på 1 126,7 millioner, en økning på 5,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor da netto driftsinntekter var 1 086 millioner kroner.

Styret i Multiconsult vil foreslå et utbytte på 9 kroner per aksje på bakgrunn av resultatene i 2022 på den ordinære generalforsamlingen i april 2023.

FLINKE, KJAPPE & KJEKKE

Attraktiv
Et sterkt salg ga en ordreinngang på 1 559 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette bidrar til at selskapet går inn i 2023 med en rekordhøy ordreordrereserve på 3,6 milliarder kroner. Salget i fjerde kvartal er det høyeste som er registrert gjennom et kvartal.

-En rekordhøy ordreserve og en diversifisert portefølje av pågående prosjekter er et godt fundament for videre virksomhet og vekst, tross et noe mer usikkert marked.

-Vi lykkes både i nysalg og tilleggssalg i eksisterende prosjekter. Dette vitner om at vi besitter viktig kompetanse hos våre medarbeidere og at vi kan tilby løsninger våre kunder finner attraktive. sier Grethe Bergly.