Hadsel VGS|Norske Byggeprosjekter
Hadsel VGS. Foto: Nordland Fylkeskommune

Hadsel Videregående skole, Stokmarknes

Etter en lang politisk prosess og en byggeperiode på nesten 2.5 år, var det endelig klart for elever og ansatte til å innta nye Hadsel Videregående skole på Stokmarknes i Lofoten. Den nye skolen, hvor Peab Bjørn Bygg har vært hovedentreprenør, har blant annet fått en helt ny realfagsavdeling, nytt bibliotek, to auditorium, en rekke grupperom, seks store klasserom og tre små klasserom. 

I tillegg kan elever og ansatte glede seg over et topp moderne foto- og tv-studio, samt en grafisk lab med 3D-printer og andre hjelpemidler som vi gi elevene en helt ny skolehverdag. 

Ny teknologi og fokus på miljø
Kontrakten for det nye skolebygget ble signert i oktober 2017 og arbeidet startet ikke lenge etter. I tillegg til et helt nytt bygg på 3,600 m2, har man renovert 3,500 m2 eksisterende byggmasse. Det nye skolebygget er oppført i massivtre, som bidrar til langt lavere CO2-avtrykk, mens bygget er kledd med en spesialbehandlet kledning som sikrer en vedlikeholdsfri fasade uten sopp- og råteskader. 

Asplan Viak|Hadsel VGS
Hadsel VGS|Norske Byggeprosjekter

Det har vært avgjørende for Nordland Fylkeskommune at man har fokusert på miljø, energiforbruk og smarte tekniske løsninger under hele prosessen, noe som sikrer at kommunen sitter igjen med et topp moderne skolebygg som vil være til glede for elever og ansatte i mange år. Man har blant annet installert 600 m2 med solcelleanlegg på taket, som årlig vil kunne produsere opptil 50,000 kWh. Ventilasjonsanlegget er heller ikke oversett og hele 80% av energien vil bli gjenvunnet. 

BREEAM NOR Arkitekt
Det er det kjente trønderske arkitektkontoret VIS-À-VIS som har tegnet Hadsel Videregående skole. Siden etableringen i 1996, har VIS-À-VIS opparbeidet seg et meget solid rykte og skolebygg har i gjennom flere år vært en av deres viktigste fagområder. Med 14 ansatte og bred erfaring fra prosjekter i både Norge og i utlandet, har VIS-À-VIS ambisjoner om å utvikle arkitektur av høy kvalitet, fra tidlige faser i prosjekteringen til ferdigstilt bygg, i tråd med oppdragsgivers krav og forventninger. 

Miljø og utvikling av bærekraftige bygg har alltid vært viktig for VIS-À-VIS, som lenge har vært medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC). To av deres ansatte er i tillegg sertifisert som BREEAM NOR AP, som er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg. 

Første ute i Nordland
Ved hjelp av solcelleanlegget, vil man dekke 35% av skolens energibehov via grønn energi. I perioder hvor Hadsel Videregående skole produserer mer strøm enn bygget vil kreve, vil overskuddet bli ført tilbake til det offentlige strømnettet. Ifølge Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen, er det første gang Nordland Fylkeskommune tar i bruk denne typen energiteknologi og satsingen viser et klart tidsskille for fylkeskommunen. 

Solcelleanlegget vil ikke bare ha stor innvirkning på skolens miljøavtrykk, men vil også gi skolens elever viktig lærdom om grønn energi. Skolens Elektrofagelever vil nemlig bruke teknologien som er montert på taket aktivt i undervisningen.